SpeakIT Plus

SpeakIT Plus

SpeakIT Plus är en tjänst som gör det möjligt för alla kommuner, myndigheter, organisationer och företag som har hemsidor att öka tillgängligheten till sin information. Med SpeakIT Plus kan alla besökare få hemsidorna upplästa direkt i sin dator med hjälp av syntetiskt tal. Ordförklaring ingår som standard.

Så här ser SpeakIT Plus ut när tjänsten är startad!

Funktioner

  • Användaren kan bland annat välja mellan att få all text eller markerad text uppläst med markörmedföljning. Länkarna läses upp antingen genom att trycka på en knapp i verktygspanelen eller genom att stega fram med TAB-tangenten. I SpeakIT PLUS kan användaren även få ett godtyckligt valt textstycke uppläst genom att peka på det med markören.
  • För svenska sidor använder SpeakIT PLUS rösten Elin från Acapela. Som standard ingår även engelskt tal. För kunder med behov av andra språk kan vi även erbjuda talsyntes på danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, portugisiska och US engelska.
  • SpeakIT Plus kan läsa upp olåsta pdf-filer och worddokument som finns länkade på sidan.
  • I SpeakIT PLUS ingår också ordförklaring som standard. I ordlistan ingår ca 70.000 ord med förklaring. Denna unika tjänst har blivit mycket uppskattad av våra användare eftersom personer med läs- och skrivsvårigheter ofta har ett begränsat ordförråd till följd av sitt funktionshinder. Du kan också kostnadsfritt komplettera ordlistan med ord och termer som är specifika för just din site.
  • Eftersom SpeakIT PLUS är en serverlösning krävs det inte av besökaren att denne ska ladda ner eller installera någon programvara eller plugin till sin webbläsare. Den fungerar på alla datorer som har Internetförbindelse och ljudkort med högtalare, så den är tillgänglig från många platser såsom skolor, bibliotek, Internetcaféer etc.

Testa tal på hemsidan!

  • Skicka oss ditt namn, din e-postadress och adressen till hemsidan där du vill ha tal.
  • Vi lägger upp en passande lösning för tal på hemsidan och skickar en länk till dig för test.
  • Utvärdera tjänsten under en månad. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.
  • Om du tycker om tjänsten och vill fortsätta arbeta med den ser vi till att du blir kund hos oss. Om du inte är intresserad av tjänsten tackar vi för visat intresse.

Kontakta oss

Insipio AB
Ågatan 4
374 36 Karlshamn
+46 (0) 721 72 56 98
+46 (0) 708 36 89 66

© Insipio AB 2016, all rights reserved